hukuk

Cinsel Suçlar ve DNA Örnekleri

Cinsel suç nedir sorusunun kısa cevabıcinsel dokunulmazlığın ihlal edilmesi durumudur. Her insan cinsel dokunulmazlığa sahiptir. Kişilere karşı olarak cinsel davranışların gerçekleştirilmesi ile birlikte cinsel dokunulmazlık ihlal edilmiş olmaktadır. Bu ihlal sonucunda cinsel suç işlenmiş olur. Şehevi arzular ile birlikte kişilerin vücuduna dokunmak, ellemek yahut öpmek gibi farklı eylemler gerçekleştirmek doğrudan cinsel suç kategorisine girmektedir. Bu eylemler ya da vücuda organ yahut sair cisimlerin sokulması da cinsel suçu oluşturan eylemler içerisindedir. 

Bir kimsenin vücut dokunulmazlığına doğrudan saldırı yapmak, fiziksel temasta bulunmak cinsel suçu oluşturan eylemlerdir. Rızası dışında bir kimseyi öpmek, dokunmak gibi davranışların yanında sarkıntılık gibi eylemler de aynı şekilde cinsel suç konusu altında basit cinsel suça girmektedir. 

Cinsel Suçlar Nelerdir? 

Cinsel suçlar nelerdir, hangi eylemler nasıl kategorileştirilmiştir gibi sorular kişiler tarafından merak edilmektedir. Cinsel dokunulmazlığa karşı olarak çeşitli suçlar işlenebilir. Bunlar taciz, saldırı, istismar ve insan ticareti gibi konu başlıkları altında incelenmektedir. 

  • Cinsel Taciz 

Cinsel suç tanımı içerisinde yer alan cinsel taciz bir kimsenin cinsel amaçlarla rahatsız edilmesi durumudur. Islık çalmak, sarkıntılık yapmak, cinsel niyetler ile tekliflerde bulunmak, cinsel içerikli olan mesajlar göndermek gibi durumlar doğrudan cinsel taciz içerisine girmektedir. Cinsel taciz içerisine giren davranışlar ortak noktası bu eylemlerin cinsel amaçlar ile gerçekleştirilmiş olmalarıdır. 

Bir kimsenin vücut dokunulmazlığı cinsel sebepler nedeni ile ihlal edildiğinde, ortada cinsel bir taciz olduğundan söz edilir. Cinsel saldırı fail ya da failleri işledikleri suçlar nedeni ile hapis cezasına çaptırılırlar. 

  • Cinsel Saldırı

Cinsel saldırı cinsel dokunulmazlığa karşı olarak işlenen bir suçtur. Karşı tarafın rızası olmadan gerçekleştirilecek herhangi bir cinsel ihlal cinsel saldırı içerisinde yer almaktadır. Sadece karşı cinse olarak gerçekleştirilebilecek bir saldırı değildir. Yaş, cinsiyet fark etmeksizin vücut dokunulmazlığına karşı yapılan ihlallerin her biri cinsel suçtur. 

Cinsen suçlarda DNA örnekleri durumun ispat edilebilmesi için gerekli olabilmektedir. Cinsel saldırılar sonucunda yapılan çalışmalar ile birlikte suçun ispatı gerçekleşmekte ve böylelikle fail ya da failler gerekli yaptırımlara çarptırılmaktadırlar.

dna örnekleri
dna örnekleri
  • Cinsel İstismar

Cinsel istismar suçu Türk Ceza Kanunu’nun 103.maddesinde yer alıyor. On sekiz yaşını doldurmayan bir çocuğa karşı olarak işlenen cinsel suç cinsel istismar suçundan yargıya taşınacaktır. Cinsel arzuları tatmin etmek amacı ile yapılan eylemlerin tümü bu kapsama girmektedir. Cinsel istismar suçundan doğacak yaptırımlar kanunda detaylıca belirtilmiştir. 

Sadece çocuklara karşı olarak değil, yaş ve cinsiyet fark etmeksizin her türlü kişi cinsel istismar ile karşı karşıya kalabilmektedir. Suçun kendi içerisinde farklı ayrımları bulunmaktadır. Bu ayrımlara göre suçlu ya da suçlular gerekli yaptırımlara çarptırılırlar. Basit cinsel istismar suçu, sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel istismar suçu, nitelikli cinsel istismar suçu gibi alt başlıklara ayrılır. 

Union Kriminal Psikolojik ve Psikiyatrik İncelemeler konusundan bilgi alabilirsiniz.

  • İnsan Ticareti 

Kuvvet kullanılarak ya da kuvvet kullanma tehdidi ile diğer biçimde zorlama, kaçırma, hile, aldatma nüfuzu kötüye kullanma ile kişinin çaresizliklerinden yararlanma gibi eylemler ile kişilerin rızası olmadan kazanç sağlamak, çıkar sağlamak eylemleri insan ticareti suçu başlığı altında incelenir. 

Zorla çalıştırılmak, hizmet ettirilmek, fuhuş yaptırmak, esarete tabi bırakmak, vücut organlarının verilmesini sağlamak gibi yollarda yapılan eylemlerin her biri insan tacirliği içerisine girmektedir. Kaçırılan kişilerin rızaları dışında başka bir yere getirilmeleri, devredilmeleri ve zor kullanarak o kişilerden çıkar, kazanç sağlamaları tacirliğe girmektedir. 

Cinsel Suçlarda DNA Örnekleri 

Ceza muhakemesinde suç delillerinin insan bedeni üzerinde izler bırakması mümkündür. Bu hallerde delillerin elde edilebilmesi için vücut muayenesi yapılması gereklidir. Beden muayenesi ile birlikte maddi gerçek ortaya çıkarılmaktadır. Cinsel suçlar ve DNA suçun ispatlanması için gerekli olabilmektedir. 

Canlı insan vücudunun tümünün yahut bir kısmının izlenmesi, kontrol edilmesi anlamlarına gelmektedir. İç muayene ve dış muayene olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Sıvı alınması, kan, idrar, sperm alınması gibi durumlarla maddi gerçekler ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır. İnsan bedenin var olan izler, emareler, deliller takip edilir ve toplanır. Bu şekilde kişilerin vücut dokunulmazlıklarına karşı olarak işlenen suçlar ispat edilebilir olmaktadırlar. 

DNA örneği ile cinsel suç ispat edilir. İç muayene ile birlikte DNA örnekleri toplanabilmektedir. Vücuttan alınan örnekler ile maddi gerçek elde edilir. Bunun sonucunda elde edilen bilgiler ışığında suçun faili, failleri gerekli yaptırımlar üzerinden yargılanırlar. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu