Atasözleri

Ç Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Ç harfi ile başlayan atasözleri ve anlamlarını bu sayfada bulabilirsiniz. Türkçe atasözleri, atasözü örnekleri, en güzel atasözlerini aşağıda bulabilirsiniz.

Atasözleri ve anlamları taşıdığı manevi yük bakımından toplumumuzda ayrı bir öneme sahiptir. Ç harfi ile başlayan atasözleri listelemesi yaptığımız yazımıza geçmeden önce biraz bu durumdan ve ülkemizde ki kullanım şeklinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle kısa bir tanım yapmak gerekirse Atasözleri; eski bir zaman diliminde söyleyeni belli olmadan yani anonim olarak bir araya gelmiş ve kalıplaşmış cümlelerdir. Burada altı çizilmesi gereken nokta kalıplaşmış olmasıdır. Yani birer kelime gibi olmuşlardır ve değiştirilmeleri söz konusu olmaz.

En güzel atasözleri bu yüzden köklü geleneklere sahip devletlerden çıkmaktadır. Tabi ki bunlardan ilk sırayı ülkemiz alıyor. Kadim bir Türk kültürüne sahip olduğumuz için ve uzun yıllardır bu coğrafya da olduğumuz için devlet atasözleri, halktan çıkan atasözleri gibi çok farklı anlamda deyişimiz vardır. Diğer bir örnek ise Çin. Çin Atasözleri de yine bizim ülkemizde ki gibi sık bilinir ve değer verilir. Çünkü onlarda köklü bir kültüre sahiptir ve kültürlerine sahip çıkmada oldukça iyilerdir.

Biz daha çok ne durumlarda kullanıyoruz derseniz genelde öğüt veya ders vermek amaçlı kullanırız. Şöyle örnekleyebiliriz, mesela tartışmaların hararetlenen ve üste çıkılması gereken bölümlerinde şöyle deriz değil mi; ne demiş büyüklerimiz. Sonrasında konuyla alakalı bir Atasözü ile durumu toparlayabiliriz. Bu anlamda çok kullanılan ve anlamları benimsenen deyişler olduğu gibi az bilinen atasözleri ve anlamları da vardır. Tabi ki o kadar çok deyişe sahibiz ki hepsini bir arada bilmemiz veya öğrenmemiz mümkün görünmüyor. Bu açıdan bizde sizlere Ç harfi le başlayan atasözleri ve anlamları belirten bir liste oluşturduk. İçerisinde bulunduğunuzun durum özetleyen en az birkaç tane deyiş bulacağınızdan eminim. Tabi gündelik hayatta da kullanabilirsiniz. Bazıları o kadar özlü ki paylaşımlarınızın altına koyabilir hatta Whatsapp durum sözleri olarak bile kullanabilirsiniz. Şimdiden iyi okumalar.

Ç Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Çabalama ile çarık yırtılır: Olmayacak işi zorla yapmaya çalışan zarara uğrar.

Çağrılan yere erinme, çağrılmayan yere görünme: Kişi, çağrıldığı yere gitmelidir. Bu en azından bir nezaket gereğidir; ödev de olabilir. Çağrılmadığı yere gitmemelidir. Gitmek, yüzsüzlük ve arsızlık olur.

Çağrılmayan yere çörekçi ile börekçi gider: Çağrılmadığın yere gitme. Sen çörekçi yada börekçi misin ki satış yapacakmış gibi şu kapıya, bu kapıya çağrılmadan gidesin?

Çalışanın yatanda hakkı vardır: Çünkü çalışmayan, çalışanın kazancını yiyor.

Çalma elin kapısını, çalarlar kapını: Kimseye kötülük yapma. Yoksa aynı kötülüğü onlar da sana yaparlar.

Çam ağacından ağıl olmaz, el çocuğundan oğul olmaz: Her şeyin değeri vardır; yapacağı iş, kullanılacağı yer ayrıdır. Bir şeyin yerine, ona benziyor diye başka bir şey konulamaz.

Çanağa ne doğrarsan kaşığında o çıkar: Kişi, kendisi için önceden ne gibi hazırlıklar yapmışsa elleri de onun veriminden yararlanır.

Çanakta balın olsun, Yemen’den arı gelir: Güzel malı olan kimse, müşteri bulma kaygısı çekmez. Reklam yapmasa bile en uzak yerlerden istekliler çıkar.

Çaputluya çalı düşman: İyi giyimlilerin giysilerinden kaza eksik olmaz.

Çatal kazık yere batmaz: Birden çok kimsenin söz sahibi olduğu iş yürümez.

 

Çekişilmeyince pekişilmez: Düşünceler karşılıklı tartışılmadan sağlam bir anlaşma ve uzlaşma ortaya çıkmaz.

Çıkmadık candan umut kesilmez: Elden gitti sandığımız bir şeyle ilgimiz büsbütün kesilmemişse gereken çabayı harcayarak onun elimizde kalmasını sağlayabileceğimizi umabiliriz.

Çıngıraklı deve kaybolmaz: Nerede olsa varlığını gösteren kimse unutulmaz.

Çıra dibi karanlık olur: Bir kimse, başkalarına bol bol yaptığı yardımı kendi yakınlarına yapmaz.

Çiftçiye yağmur, yolcuya kurak; cümlenin muradını verecek Hak: Kullar Tanrı’dan kendilerine gerekli olan şeyleri dilerler, bu dilekleri kabul edecek olan Tanrı’dır.

Çiğnemeden yutulmaz: En kolay bir iş dahi emek gerektirir.

Çivi çıkar ama yeri kalır: Gönül yarası kapansa da unutulmaz.

Çivi çiviyi söker: Güçlü bir şey, kendisi güçlü olan başka bir şeyle veya durumla etkisiz bırakılır.

Çoban armağanı çam sakızı atasözü ve anlamı: Varlıksız kişinin armağanı küçük bir şey olur.

Çobanın gönlü olursa tekeden yağ çıkarır atasözü ve anlamı: Kendisinden iş bitecek kişi isterse olmayacak gibi görünen işlere çıkar yol bulur.

Çobansız koyunu kurt kapar atasözü ve anlamı: Koruyucusu, yöneticisi bulunmayan kişi ve topluluğa düşman ezer.

Çocuğa iş buyuran ardınca kendi gider atasözü ve anlamı: Çocuk kendisine ısmarlanan işi beceremez. Onun için arkasında işi buyuranında gitmesi gerekir.

Çocuğu işe sal, ardınca sen var atasözü ve anlamı: Henüz sorumluluk duygusu kazanmamış çocuklara önemli işler söylenmemelidir. Çocuk kendisine yapması söylenen işi beceremez. Onun için arkasından işi buyuranın da gitmek durumunda kalır

Çocuğun bulunduğun yerden kov olmaz atasözü ve anlamı: Küçük çocuğun bulunduğu yerden başkasını çekiştirmek olmaz çünkü herkes çocukla ugraşır, oyalanır. Hiç bir kimse dedikodu yapmaya vakit bulamaz.

Çocuk düşer kalka büyür atasözü ve anlamı: Çocuk yürümeye başladığı sırada sık sık düşer, ağlar.Anne, baba, çocuğun canı yanıyor diye üzülmemelidir. Her çocuk büyürken bu evrelerden geçer.

Çocuktan al haberi atasözü ve anlamı: Ç harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları arasındadır. Anlamı: Büyükler bir konuyu işlerine geldiği gibi anlatır. Çocuk yalan dolan bilmez herşeyi olduğu gibi anlatır. Onun için haberlerin doğrusu çocuktan alınır.

Çoğu zarar, azı karar atasözü ve anlamı: Hangi işle olursa olsun aşırılığa gidilmemeli, “karar” denilen herkesin uygun gördüğü ölçüde kalınmalıdır.

Çocuk açılma, soğuk alırsın atasözü ve anlamı: Giriştiğiniz iş için gereğinden çok para dökerseniz sonra bunun karşılığını alamaz, işi zararla kapatırsınız.

Çok bilen, çok yanılır atasözü ve anlamı: İnsan ne kadar çok şey bilirse bilsin, bilmediği daha çoktur.Çocuk bildiğinden kendine çok güvenen kişi, bilmediği şeylere de karışır ve bunlarda yanılır.

Çok el, ya yağmaya ya yolmaya atasözü ve anlamı: Çok kimsenin katılmasıyla iki iş iyi başarılır: yağma, yolma.

Çok gezen çok bilir atasözü ve anlamı: Çok gezen kişi, gezdiği yerlerde değişik şeyler görür, öğrenir. Eskiden bildiklerinin üzerine yenilerini ekler.

Çok gezen tavuk ayağında pis getirir atasözü ve anlamı: Her yere girip çıkan kadının adı lekelenir. Havlayan köpek ısırmaz. Karşısındakini bağırıp çağırmakla korkutmaya çalışan kimse, eylemli bir saldırıda bulunmaz.

Çok gezen çok bilir atasözü ve anlamı: Çok gezen kişi, gezdiği yerlerde değişik şeyler görür, öğrenir. Eskiden bildiklerinin üzerine yeni bilgiler ekler.

Çok havlayan köpek ısırmaz atasözü ve anlamı: Karşısındakini bağırıp çağırmakla korkutmaya çalışan kimse, eylemli bir saldırıda bulunamaz.

Çok incelme, koparsın atasözü ve anlamı: Bir iş yapılırken gereğinden çok titizlik gösterilirse başarılı sonuca ulaşmak tehlikeye düşer.

Çok konuşan çok yanılır atasözü ve anlamı: Çok konuşan, sözlerini denetlemeden, iyi düşünmeden ortaya atacağından yanlış şeyler söyleyebilir.

Çok koşan çabuk yorulur atasözü ve anlamı: Ne türlü çalışmadan olursa olsun aşırı çaba gösteren çabuk yorulacağı için sonucu elde etmekte geçikir. Sürekli çalışabilmek ve sonuca kavuşabilmek için harcanan çabanın yorulmayacak ölçüde olması gerekir.

Çok naz aşık usandırır atasözü ve anlamı: Başka şeylerde olduğu gibi nazlanmada da aşırıya gidilmemelidir. Aşık, sevgilisi uğruna bütün sıkıntılara katlanır ve onun nazını çeker. Ama bu naz çekilmeyecek ölçüde olursa aşk sevgisinden soğur.

Çok söyleme arsız edersin, aç bırakma edersin atasözü ve anlamı: Anlamı: Yönetimin altında bulunan kimseye ikide birde “şunu yap, bunu yapma” demekle iyi sonuç alırım sanma; onu arsız edersin. Yiyecek, para bakımından sıkıntıya da düşürme çünkü hırsızlığa itmiş olursun.

Çok yaşayan bilmez, çok gezen bilir atasözü ve anlamı: Çok gezen, çok yeri gören, çok şey öğrenir. Çok yaşayan çok okuyan onun bildiklerini bilmez.

Çömlek demiş: “Dibim altın”, kaşık demiş: “Girdim çıktım” atasözü ve anlamı: İç yüzünü iyi bilen kimseye karşı, kusurlarını gizlemeye çalışan ve yüksek nitelikleri bulunduğunu söyleyerek övünmeye kalkışan kişi, dalga konusu olur.

Çömlek taşa dokunursa vay çömleğin haline atasözü ve anlamı: Güçlü ve güçsüz çarpışırsa kavga güçsüzün yenilmesiyle biter. Kavgayı başlatan güçlü veya güçsüz de olsa bu durum değişmez.

Çöreğin büyüğü, hamurun (unun) çoğundan olur atasözü ve anlamı: Bir üretimden beklentimiz kaliteli ve güzel bir ürün ise bol ve kaliteli malzeme kullanmalısınız.

Çubuk kırılır, çıt eder; kütük kırılır, küt eder atasözü ve anlamı: Küçük çapta iş yapanların uğrayacağı zarar küçük; büyük çapta iş yapanların uğrayacağı zarar büyük olur ancak zararın ağırlığı, iki durumda da eşittir.

Çuhayı fırçayla, kadifeyi elle atasözü ve anlamı: Kimi kişilere sert, kimi kişilere yumuşak davranmak gerekir; durumlarına göre.

Çul içinde arslan yatar atasözü ve anlamı: Bir kimsenin değeri kılıf kıyafet ile değil, kişiliğindeki çevher ile ölçülür.

Çürük tahta çivi tutmaz atasözü ve anlamı: Aslında işe yaramaz olan, yada sonrasından o duruma gelmiş bulunan şeyi ne denli uğraşsanız işe yarar duruma getiremezsiniz.

DEVAMI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu