Tarih

Dünyanın Seyrini Değiştiren Tarihi Savaşlar

Dünyanın var oluşundan bu yana insanoğlu sürekli birbiri ile mücadele halindedir. Özellikle neolitik dönemlerde silah ve aletlerin buluşunun hızlanması ile insanlar birbirleri üzerinde üstünlük kurmaya çalışmıştır. Bu istek savaş ekonomisinin büyümesi ve devletlerin ortaya çıkması ile tarihin seyrini değiştirecek derecede büyük savaşlara dönüşmüştür. İşte dünyanın bugünlere ulaşırken üzerinde yaşanan büyük ve tarihi savaşlar.

Maraton Muharebesi (M.Ö. 490)

dünyanın seyrini değiştiren savaşlar

Maraton Muharebesi Atinalılar ile Persliler arasında M.Ö. 490 yılında Maraton Ovası’ndan gerçekleşen ve ismini buradan alan tarihe geçmiş bir savaştır. O dönemin süper gücü ve hakim devleti olan Perslilere karşı büyük bir mücadele veren Atinalılar büyük bir zafer kazanmışlardır. Maraton Muharebesi’nin ardından 2. Maraton Muharebesi yaşanmıştır ancak bu savaşın sonucunda da yine zafer Yunanlıların olunca o döneme hakim olan Yunan Şehir Devletleri kendilerini uzun süre koruyabilmişlerdir. Pers ordusunun kendilerinden sayı ve güç bakımından çok aşağıda olan Yunanlılara yenilmesi bu bölgeye uzun süre saldırılmamasına sebep vermiş Yunan Şehir Devletleri’nde uzun süre refah hüküm sürmüştür. Bu refah beraberinde şehir devletlerinin kalkınmalarına sebep olmuş Antik Yunan Kültürü altında birçok alanda gelişme kaydedilmiştir. Bunlar, bilim, sanat, felsefe gibi açılabilir. Maraton Muharebesi sonuçları ile dünyanın seyrini değiştiren en önemli savaşlardan bir tanesidir. Maraton Muharebesi’ni popüler kültürde 300 Spartalı filmlerinden görmek ve dönemin savaş veya efsanelerini izlemek mümkündür.

Bedir Savaşı (624)

dünyanın seyrini değiştiren savaşlar

Müslümanlık için kırılma noktalarından bir tanesi olan Bedir Savaşı özellikle Müslüman Tarihi açısından farklı bir yere ve öneme sahiptir. Müslümanların Mekkelilerle yaptığı ve kazandığı ilk savaş olan Bedir Savaşı’nın sonuçları da yine tarihin seyrini büsbütün değiştirmiştir. Özellikle Müslümanlığın yayılması ve Hz. Muhammed’in nüfuzunu arttırması ile tarihte yer edinen Bedir Savaşı’nın bir diğer özelliği de İslam Savaş Hukuku’nun temellerinin atılmış olmasıdır. Savaş neticesinde Bedir Kuyuları ve stratejik öneme sahip olan Şam ticaret yolunu denetim altına alan Müslümanlar ileriki yıllar içinde imkan yaratmıştır. Bedir Savaşı aynı zamanda tarihi savaşlar arasında dinlerin yayılması ve farklı topraklara ulaşması konusunda farklı bir yere sahiptir.

Haçlı Seferleri (1096-1270)

haçlı seferleri

Papalığın teşviki ve dizaynı ile Avrupalı Hristiyanların Müslümanlara karşı başlattığı yıllar süren seferlerdir. Temel yapı taşı dini meseleler olan savaşın aynı zamanda siyasi ve iktisadi sebepleri de bulunmaktadır. Papa İkinci Urbanus’un 1095 yılında başlattığı bu tarihi olay yüzyıllarca sürmüş ve arkasında milyonlarca ölü, yıkılmış kentler ve devletler bırakmıştır. Devletler, halklar ve coğrafya üzerinde kesin ve keskin sonuçlar doğuran Haçlı Seferleri dünyanın akışını değiştiren tarihi olaylardan bir tanesidir.

İstanbul Kuşatması (1453)

istanbul kuşatması

Aslında İstanbul’un kuşatılması veya fethine savaş olarak değil de bir sefer, kuşatma olarak bakmak daha doğru olsa da tarihin seyrini derinden, kalıcı bir şekilde değiştiren İstanbul’un fethinin bu yazıda olmaması abes olurdu. Zira İstanbul’un Fethi Orta Çağ’ın kapanıp, Yeni Çağ’ın başlamasına sebep olmuştur. Bununla birlikte yaklaşık on asırdır bu coğrafyada hüküm süren Bizans Devleti sona ermiştir. İstanbul’un fethi büyük sur ve kalelerin güçlü toplarla yıkılabileceğini tüm dünyaya göstermiş bu şekilde derebeylik rejiminin yani Feodalitenin yıkılmasında öncülük etmiştir. Kuşatmanın zaferle sonuçlanmasının ardından İstanbul’dan kaçan ve İtalya’ya giden Bizans alimleri ileriki yıllarda Rönesans hareketinin başlamasını sağlamış yine zincir bir şekilde dünyanın değişiminde bir iz bırakmıştır. Aynı zamanda stratejik bir konuma da sahip olan İstanbul’un alınması ile ticaret yollarının denetimini eline geçiren Osmanlı Devleti Batılı Devletlerin Coğrafi Keşifleri gerçekleştirmesine de vesile olmuştur.

Amerika İç Savaşı (1861-1865)

amerika iç savaşı

4 yıl kadar süren Amerika İç Savaşı sonuçları itibari ile Tarihi Savaşlar arasında yer alabilecek izler bırakmıştır. Savaşın sonlanması ile güneydeki kölelere özgürlük haklarının verilmesi ve hemen ardından oy kullanma hakkının verilmesi savaşın önemli sonuçlarından sayılabilir. Tarihin akışındaki önemi ise bu dönemin süper gücü sayılabilecek olan ABD’nin o zamanki yaşadığı bölünme tehlikesini hasar almadan atlatması ve yine tek bir ülke olarak kalabilmesidir.

1. Dünya Savaşı (1914-1918)

1. dünya savaşı

Tarihin seyrini olduğu gibi değiştiren, savaşın öncesi ve sonrası diye dünyayı ikiye ayırdığımız kritik bir dönemdir 1. Dünya Savaşı dönemi. Özellikle ABD’nin dünya üzerinde egemen olacağı bir sistemin temelleri atılmış, Avrupa Devletleri güçlerini yitirmiştir. Birinci Dünya Savaşı beraberinde yine dünya genelinde bir ekonomik buhran getirmiş ve ekonomik çalkantı 2. Dünya Savaşı’nın başlamasına sebep olmuştur. Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavya ve Macaristan olarak dört yeni devlet kurulmuş Osmanlı ve Avusturya-Macar İmparatorlukları tarihin tozlu raflarına kalkmışlardır. Türk Tarihi açısından da oldukça önemli olan bu olay gibi Türk Tarihinin Seyrini Değiştiren Tarihi Olayları okumak isterseniz tıklayabilirsiniz.

2. Dünya Savaşı (1939-1945)

dünyanın seyrini değiştiren savaşlar

  1. Dünya Savaşı isminin geçtiği yerde bile büyüklüğünden bahsedilir hemen. Dünyanın seyrini tamamen değiştirmiş, devletlerin sınırlarını belirlemiştir bu savaş. Dünya’ya kimin hakim olacağı savaş içinde onlarca kez değişmiş imkansızlar başarılmış, kıl tanesi kadar küçük olaylar savaşın gidişatını etkilemiştir. Savaşın başlamasının ana kahramanı ise Nasyonal Sosyalist Partisi’nin lideri sonra parti adı Nazi Partisi olarak değiştirilmiştir, Nazi Partisi’nin lideri Adolf Hitler’dir. Büyük kitleleri arkasından sürükleyerek Yahudilere soykırım yapan Hitler aynı zamanda Versay Antlaşması’nı reddederek 2. Dünya Savaşı’nın başlamasına sebebiyet vermiştir.

Savaşın başlaması ile durmaksızın bir fetih anlayışı ile çoğu Avrupa toprağını Almanya toprağı haline getiren Naziler ve Hitler Kış mevsimiyle birlikte Sovyet Rusya’ya girmeye karar vermiş ancak bu belki de en büyük hatası olmuştur. Ağır bir şekilde bozguna uğratılan Alman Ordusu geri çekilmiştir ve 1945 yılında Sovyet Rusya’nın Berlin’e kadar ilerlemesi ile savaş sona ermiştir.

Dünyanın gördüğü tarihi savaşlar arasında yer alan 2. Dünya Savaşı’nı çok daha detaylı öğrenmek için tıklayınız; 2. Dünya Savaşı Nedenleri ve Sonuçları? 2. Dünya Savaşı Ne Zaman Gerçekleşmiştir? Hangi Devletler Katılmıştır?

DEVAMI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu